Le Matin Haiti

Le Matin Haiti

Actualités

Le Nouvelliste | Soup joumou pou nou tout


Nan objektif pou rememore listwa, pou make dat premye janvye a kòm yon dat senbolik nan istwa peyi Dayiti, Asosiyasyon « Bonjou Lakilti » ap òganize, samdi 1 janvye 2022 a, yon aktivite wòdpote ki pote non « Soup joumou pou nou tout ». Aktivite sila ap òganize nan Dèlma 32 nan lekòl  Fransbeda Académie ki nan ri Jan Jòj. 


« Bonjou Lakilti », yon asosiyasyon k ap travay nan domèn patrimwàn ak touris, deside ane k ap vini la lanse yon aktivite pou valorize « Soup joumou », yon manje senbolik ki reprezante chak grenn Ayisyen nan lemonn.


Pandan dewoulman aktivite sila ap gen yon rale mennen vini sou listwa « Soup joumou ». Ap gen jwèt tradisyonèl tankou: damyen, lido, marèl, woslè, domino, sote kòd. Ap genyen tou ekspozisyon atizanal. Daprè responsab yo, aktivite sa fèt nan bi pou pote yon lòt chanjman nan kominote a. Pou voye yon mesaj klè bay chak Ayisyen pou yo konnen sa jou sa reprezante nan lavi yo. « Soup joumou pou nou tout vle montre a klè nou pa dwe kontinye sou liy nou ye a. Vyolans, chire pit pa ladan. Se nan konbit desten nou ka vin bèl. Nou dwe retounen nan memwa n ». 

« Soup joumou reprezante yon chenn solidarite youn pou lòt. Peyi a gen anpil difikilte. Chak jou se kidnapin. Se San. Se vyòl. Se lavi chè. Ann enspire nou de pratik sa. Soup joumou senbolize konbit. Se nan lanmou, se nan pataj, se nan listwa n ap kapab twouve Ayiti demen an », deklarasyon Junior Felix, kowòdonatè Bonjou Lakilti, bay Le Nouvelliste. 


Pou Junior Félix, soup joumou se rasin nou, nanm nou, zantray nou. Soup joumou se sa k ini nou. Se yon soup ki dwe bwè nan kè kontan, nan briganday lamou pandan n ap panse ak pase nou pou n enspire demen n. 


Asosyasyon kiltirèl bonjou lakilti (AKBL) se yon asosiyasyon k ap evolye nan koze patrimwàn imateryèl. Enstitisyon sila travay avèk anpil jèn. Yo fè atelye sou jwèt tankou : jwèt kay, woslè, marèl, pench, lago kache, elatriye. Depi kèk mwa yo lanse pwojè paraskolè « An n tounen nan dantan n »  « Jodi a la soup joumou an li klase kòm patrimwàn mondyal de limanite. Sa son gwo viktwa ke nou refè ankò, paske se twa sèlman nou te genyen, se te pak nasyonal istorik ki gen ladann palè san Sousi, Sitadèl avèk Ramye. Men nou potko genyen pou patrimwàn imateryèl la, pa egzanp lè m pale de patrimwàn imateryèl tankou ou wè soup la, li vize ou ka manje l, men se pa soup la answa, se pratik ki itilize pou fè soup la, se teknik moun itilize pou fè soup la. Lè fini se tout kantite istwa li charye dèyè l, Pa bliye soup Endepandans se yon soup ki trè senbolik pou nou menm Ayisyen  chak 1 janvye;  kèlkeswa kote nou ye nan mond lan, nou toujou fè soup sa a pou n make viktwa sa a » deklare kowòdonatè Bonjou Lakilti a.


Marc Sony Ricot
Source link